Tämä ei ole Ylivieskan kaupungin virallinen eikä myöskään epävirallinen kotisivu.  Ylivieskan kaupunki julkishallintona ei ole mukana tämän sivuston sisällöntuottajana.Kaavavieska    

Euroopan ihmisoikeussopimus:

"Euroopan ihmisoikeussopimuksessa omistusoikeus otettiin ensimmäiseen lisäpöytäkirjaan. Siinä suojataan jokaisen oikeus nauttia rauhassa omaisuudestaan ja kielletään mielivaltainen omaisuuden riistäminen. "Julkinen etu" oikeuttaa kuitenkin omaisuuden pakkolunastuksen, ja "yleisen edun nimissä" myös omaisuuden käyttöä voidaan rajoittaa."

Näitä kiinteistöjä ei kaupunki ole lunastanut. Eikä niitä voi myydä, kaupunki on riistänyt sen mahdollisuuden.

Kukaan ei osta asuintaloja alueelta, joka on kaavoitettu työpaikka-alueeksi.

 

"Kaupunginhallitus on myös todennut, että jos alpuminkankaan asuinalueen talot ostetaan, muodostuu alueesta liian kallis eikä sitä saa myytyä yrityksille."

Yrityksille kaavoitetaan työpaikka-alue, joka on niin kallis ettei sitä voi myydä yrityksille.

 

Kuntalaki:

"Kuntalain mukaan kunta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Sukupuolten tasa-arvo ja kuntalaisten yhdenvertaisuus sekä ihmisoikeuksien toteutuminen ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja sosiaalisesti kestävän kehityksen kannalta."

Vuosikausia kestänyt kaavaprosessi on vienyt vanhuksilta terveyden ja omaisuuden. Heidän kohdallaan kaupunki ei ole siis edistänyt kuntalaisen hyvinvointia.

Ylivieskassa on kaavoituksen yhteydessä lunastettu kiinteistöjä, mutta ei alpuminkankaan alueelta. Kuntalaisten yhdenvertaisuus ei toteudu tasapuolisesti Ylivieskan kaupungissa.

 

Alpuminkankaan kaava on Ylivieskan kaupungin kaavoitushistoriassa kaikkein huonoimmin hoidettu asia.

 

 


Vuosituhannen vaihteessa alpuminkangas oli vielä AP-aluetta. Alueelle tehtiin kaavamuutos, eikä siitä silloin ilmoitettu maanomistajille. Asiasta oli ilmoitettu kaupungintalon sisätiloissa "Virallisia ilmoituksia" -ilmoitustaulussa. Uutta kaavoitusta tehtailtiin heti kaava toisensa jälkeen vuodesta 2008 lähtien, mikäli edellinen kaavoitusyritys ei onnistunut. Samoihin aikoihin viriteltiin virkamiesten toimesta uutta hienoa liikenneterminaalialuetta viereiselle alueelle.

Vuonna 2015 alpuminkankankaan omakotitaloalue saatiin väkisten kaavoitettua työpaikka-alueeksi TP-1, kun alueelle tehtiin uusi osayleiskaava 2030. Tässä on mitä ilmeisimmin taustalla se, että alueen asukkaat vastustivat liikenneterminaalialueen sijoittumista viereiselle alueelle.

Koko alueelle tehtiin uusi osayleiskaava 2030 ja samalla alpuminkankaan asuinalue saatiin kaavoitettua työpaikka-alueeksi.


Vastaavanlaista kaavatehtailua yhden pienen maa-alueen vuoksi ei ole tapahtunut missään muualla kuin Ylivieskassa.
 

 


Vuosia taaksepäin alpuminkankaan alueen asukkaille järjestettiin linja-autokyyditys Ouluun, Vähälän terminaaliin tutustumaan.
Matkan aikana kerrottiin, että Vähälä tarvitsee uuden ja isomman terminaalin Ylivieskaan.

"Virkamiehet painottivat useasti sitä, kuinka tärkeä tämä terminaali on Ylivieskan kaupungille."

 

 


Jos kaupungilla ei ole kerran käyttöä alpuminkankaan asuinalueelle, miksi alue on sitten haluttu saada kaavamuutoksella työpaikka-alueeksi. Miksi kaupunki siis kaavoittaa alueen, jos sille ei ole tarvetta?

22.06.2015 KHALL § 148
- tällä hetkellä kaupungilla ei ole tarvetta hankkia aluetta elinkeinoelämän tarpeisiin


Kaupunginhallitus on myös todennut, että jos alpuminkankaan asuinalueen talot ostetaan, muodostuu alueesta liian kallis eikä sitä saa myytyä yrityksille.

Yrityksille kaavoitetaan työpaikka-alue, joka on niin kallis ettei sitä voi myydä yrityksille."Alpumikankaan pientaloalueella on myös kerrottu olevan meluongelma, johtuen sijainnista maantien ja rautatien välissä. Vanhentunutta meluraporttia on hanakasti esitelty kokouksissa."

Paras todiste siitä, että alueella ei ole haittaavaa meluongelmaa ovat alueen asukkaat itse. Lähimpänä rautatietä asuvat 80-vuotiaat vanhukset ovat asuneet alueella jo 50 vuotta, heidän kuulonsa ovat vielä erinomaiset ikä huomioituna.


Jos meluongelma on kaupungin taholta ratkaiseva asia, niin Ylivieskassa on vastaavia tapauksia hoidettu rakentamalla melusuojia asukkaiden suojelemiseksi.


 


"Päätösten esittelijöilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksen. Tämä onnistuu siten, miten päätöksiä halutaan perustella.
Valitaan ne asiat, millä voidaan saavuttaa haluttu lopputulos ja jättämällä pois ne asiat, mistä olisi ollut haittaa halutulle lopputulokselle."

 


Päätöksen tekoa seuranneet ovat kertoneet, miten ELY-valttikorttia käytettiin kokouksissa: "ELY-keskus vastustaa sitä" ja "ELY-keskus vastustaa tätä".

ELY-keskukseen vetoamalla saatiin turhat kyselyt loppumaan ja kokousväki hiljaiseksi. Näin vietiin asioita eteenpäin ...


 
ELY-keskus ottaa kantaa asioihin vain virkamiesneuvotteluissa. Kukaan ei siten voi ennakkoon tietää mitä mieltä ELY-keskus on asiasta, ei edes tekninen johtaja.Mikä merkitys on ollut tällä väärällä informaatiolla päätöksentekoon ja miksi sitä on annettu?

 


"Päättäjien joukosta monet ovat jo alkaneet ihmettelemään, mistä tässä koko kaava-asiassa on itseasiassa kyse."
Monelta taholta kuultuna, kaava-asian on arveltu olevan jo osaksi arvovaltakysymys.

Jos asia on näin, niin silloin kaupungin ja kuntalaisten etujen ajaminen on jäänyt toisarvoiseksi asiaksi.

 


Osayleiskaavassa on samalle alueelle kaavoitettu liikenneterminaalialue LTA. Kuitenkaan alue ei ole VR-yhtymän käyttöön edes sopiva.

 

"Terminaalialueen mahdollisen raiteen tulisi kytkeytyä Ylivieskan liikennepaikan raiteistoon, ei linjaliikenteeseen jotta operointi olisi mahdollista tehdä häiritsemättä nopeaa linjaliikennettä."

VR-yhtymä: "Kannattavan toiminnan edellytys puuttuu, koska sieltä ei saa lastattua kokonaisia junia."

Näin ollen yhdistettyjen kuljetusten terminaalille ei ole olemassa mitään perusteita.


VR:n trendien asiantuntija, Ylivieskan kaupunginarkkitehti kertoi lehtihaastattelussa, että eihän sitä koskaan tiedä vaikka se VR joskus tulisi.


Ylivieskasta löytyy myös lentokenttä,  Finnairia siellä ei ole vielä toistaiseksi näkynyt.


Ylivieskan kaavoitustrategiassa on siis jotain pahasti vialla.

 

 

 

"Liikennevirasto on vaatinut, että ennen kaavan hyväksymistä tulee Liikennevirastolta varmistaa, että alueelta on mahdollista yksityisraiteen liittyä valtion rataverkkoon. "

Nyt näin ei ole kuitenkaan menetelty, liittymälupaa ei ole selvitetty ennen kaavan vahvistamista.Kaavoittajan esittämä vastine "Terminaalialueen liittymäraide johdetaan Ylivieskan ratapihalta" on käytännössä mahdotonta toteuttaa.


 

 


Muita esimerkkejä kaavoitusstrategiasta Ylivieskassa:

a.) ns. Malerin kaavassa kaupunki osti yksityiseltä kiinteistön ja myi tämän yritykselle. Osto ja myynti tapahtuivat samassa tilaisuudessa. Vasta tämän jälkeen alue kaavoitettiin yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

b.) Kaupunki osti metsämaata 7,6 ha kaupungin omalta työntekijältä Niemelänkylän osayleiskaava-alueelta sillä perusteella, että omistaja ei saanut lupaa kaataa puita omistamaltaan maalta (todettiin, että vaikeuttaa osayleiskaavan toteutumista).

Suomen perustuslain 6 §:stä ilmenevää yhdenvertaisuusperiaatetta on sovellettava myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituksessa. Periaate koskee myös kaavoitusmenettelyä. Ylivieskassa ei ole muita kaavoitettavia alueita, jossa olisi menetelty näin kuin nyt alpuminkankaan kaavoituksen yhteydessä.
 

 


Asiat ja ihmiset riitelevät, toiset omien oikeuksiensa ja omaisuudensa puolesta sekä viranhaltijat kaupungin organisaatio tukenaan.

Edesmennyt valtuutettu Jouko Salmela osasi aikoinaan pitää aisoissa silloisen rakennustarkastajan sekä pari muutakin virkamiestä.
Jouko otti valtuutettuna itse asioista selvää ja uskalsi tuoda totuuden esille.


 


Kaiken kaikkiaan tässä kaava-asiassa ei ole siis mitään järkeä.

"Ylivieskan kaupunki kaavoittaa osayleiskaavaan yhdistettyjen kuljetusten terminaalialueen, mikä ei ole VR-yhtymän käyttöön edes sopiva sekä yrityksille työpaikka-alueen, joka on niin kallis ettei sitä voi myydä yrityksille."


Virkamiehet saivat tahtonsa läpi ja alueelle saatiin Vähälälle terminaali, mikä olikin ollut alunperin tavoitteena. VR-Yhtymä ei ole ollut alunperinkään kiinnostunut yhteisestä terminaalialueesta.

 Tässä alpuminkankaan pientaloalueen kaava-asiassa on vain kaksi oikeaa vaihtoehtoa, miten asian voi ratkaista:


a). Alpuminkankaan asuinalue kaavoitetaan takaisin AP-alueeksi.
b). Kaupunki ostaa alpuminkankaan pientaloalueen sen asukkailta käypään hintaan.


"ELY-keskus ei vastusta kumpaakaan vaihtoehtoa."
"Kaupunki ei voi perustella sillä, että aluetta ei voisi kaavoittaa takaisin AP-alueeksi koska siellä on sijainnista johtuen meluongelma.
Tämä ei pidä paikkansa, alueelle voidaan rakentaa melusuojia. Tämän ei pitäisi olla ongelma, koska ylivieskassa osataan rakentaa melusuojia ja niistä on hyviä esimerkkejä jo olemassa."

Meluongelma pitää ratkaista alpuminkankaan asuinalueella, oli siellä kaava mikä tahansa. Se on kaupungin tehtävä, alueella asuu ihmisiä ja heidän hyvinvoinnistaan kaupunki on edelleen vastuussa.
 Suomen perustuslain 6 §:stä ilmenevää yhdenvertaisuusperiaatetta on sovellettava myös tähän asiaan, koska Ylivieskassa on rakennettu melusuojia myös muiden kuntalaisten suojaksi.
Tätäkään sivustoa ei olisi, mikäli Ylivieskassa tehtäisiin asiat oikein ja olisi päteviä, suoraselkäisiä virkamiehiä. Vuosikausia kestävät kaavaprosessit eivät ole kenenkään etu.

Eräs vanha ja viisas sanoi kerran näin: "Jos arvovalta on tärkeämpää kuin inhimillisyys, keitä me silloin olemme."


Alpuminkankaan alueen asukkaat eivät ole olleet millään tavoin osallisina tämän sivuston tekemiseen.


Tämä ei ole Ylivieskan kaupungin virallinen eikä myöskään epävirallinen kotisivu. Mahdollisista asiavirheistä voi lähettää korjausehdotuksen sähköpostilla.